ACTIVITIES

Supply & purchasing

Cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế cho các nhà máy nhiệt điện, thuỷ điện, các nhà máy ximăng, hoá chất, các nhà máy lọc dầu...

Design, construction,
fabrication & installation

Thiết kế, thi công lắp đặt các công trình công nghiệp như: hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu, hệ thống cứu hoả...

Maintenance and repair services &
provide technical labor

Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa turbine, lò hơi, đặc biệt là các loại lò hơi tầng sôi (BFB)...

FEATURED PROJECTS

Cải tạo, thay thế hệ thống cấp nguồn cầu trục số 2, kho than số 2, dây chuyền 1 Nhiệt điện Phả Lại – Sửa chữa thường xuyên năm 2018

Cải tạo, thay thế hệ thống cấp nguồn cầu trục số 2, kho than số 2, dây chuyền 1 Nhiệt điện Phả Lại – Sửa chữa thường xuyên năm 2018

Kiểm tra, thí nghiệm, tìm nguyên nhân hư hỏng và sửa chữa, khắc phục sự cố máy phát điện cho Vinachem

Kiểm tra, thí nghiệm, tìm nguyên nhân hư hỏng và sửa chữa, khắc phục sự cố máy phát điện cho Vinachem

Cung cấp gioăng chèn, mặt bích và phụ kiện cho Mong Duong Power

Cung cấp gioăng chèn, mặt bích và phụ kiện cho Mong Duong Power

Cung cấp vật tư bảo ôn lò hơi và đường ống cho nhà máy nhiệt điện sinh khối An Khê

Cung cấp vật tư bảo ôn lò hơi và đường ống cho nhà máy nhiệt điện sinh khối An Khê

Cung cấp rơ le, công tắc và bộ hiển thị tốc độ cho dây chuyền 2 cho Nhiệt điện Phả Lại

Cung cấp rơ le, công tắc và bộ hiển thị tốc độ cho dây chuyền 2 cho Nhiệt điện Phả Lại

Cung cấp túi lọc bụi silo cho Tổng công ty phát điện 1

Cung cấp túi lọc bụi silo cho Tổng công ty phát điện 1

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second