- Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa lò hơi, đặc biệt là các loại lò hơi tầng sôi (BFB), lò hơi tầng sôi tuần hoàn (CFB), hệ thống phụ trợ trong nhà máy nhiệt điện và các dây chuyền thiết bị công nghiệp, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điều hòa trung tâm, các hệ thống kho lạnh;
- Cung ứng lao động kỹ thuật có tay nghề cao cho các khu công nghiệp, khu chế xuất và các dự án trong nước;

CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LÒ HƠI

Cung ứng Chuyên gia và lao động kỹ thuật có tay  nghề cao cho các khu công nghiệp, khu chế xuất  và các dự án trong nước

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second