Ảnh công trình

17/04/2019 | Photos Gallery
Khắc phục sự cố Turbine - Nhiệt điện Hòa Phát, Khảo sát sự cố Quạt gió chính - Nhiệt điện Uông Bí, Lắp đặt hệ thống xích nhựa IGUS cho Cty CP Nhiệt điện Phả Lại

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second